Topics

Samenvattingen presentaties


Nederlandse presentaties

Concorde, nieuw trucje of breed inzetbaar?
Domperidon en adviezen bij onvoldoende melkproductie
Babybewustzijn & borstvoeding
De WHO Code, waar gaat dat eigenlijk over?

Vertaalde presentaties

Waarom moedermelk belangrijk is
Richtlijnen voor de gewichtstoename bij borstvoedingsbegeleiding
Melkproductie en borstvoedingsbeslissingen: hoe psychosociale factoren de borstvoeding negatief kunnen beïnvloeden
Het Laat Premature Kind – Een Uitdaging voor Succesvolle Borstvoeding
Obesitas en borstvoeding
Het gouden uur: ononderbroken huid-op-huidcontact direct na de geboorte
Baby-led weaning: Vast voedsel aanbieden zoals de baby het zou willen
Oxytocine: de biologische wegwijzer naar moederschap
Ongewenste reacties op voedsel in de borstgevoede baby
Gevriesdroogde melk: lyofilisatie van moedermelk

 

Concorde, nieuw trucje of breed inzetbaar?

door Myrte van Lonkhuijsen, IBCLC

De Concorde manier van aanleggen is in eerste instantie door mij ontwikkeld om kinderen met een korte tongriem voor, na en zelfs zonder knippen toch effectief en prettig te laten drinken. Geen heel nieuwe methode maar een die al in de europese middeleeuwen gangbaar was. Inmiddels blijkt in de praktijk dat de houding en de interactie tussen moeder en kind bij deze manier van aanleggen elkaar versterken, en dat de houding veel breder inzetbaar is dan alleen bij een korte tongriem. In deze presentatie gaan we in op hoe moeder en kind elkaar kunnen ondersteunen in het vinden van een prettige en effectieve manier van voeden zonder ingrepen en hulpmiddelen. En hoe we als professionals daarin kunnen begeleiden. Deze workshop is ook relevant voor degenen die ouders begeleiden en voorlichten voor de bevalling.

Top

Domperidon en adviezen bij onvoldoende melkproductie

door Teddy Roorda, IBCLC

Moedermelk is de beste voeding voor alle pasgeborenen, in het bijzonder voor premature pasgeborenen. Als de moeder onvoldoende melk produceert, dient allereerst de techniek van borstvoeding geven of het afkolven van de moedermelk geoptimaliseerd te worden, onder begeleiding van een lactatiekundige. Als dit onvoldoende resultaat heeft kan het gebruik van domperidon ter bevordering van de moedermelkproductie overwogen worden.

Teddy zal dieper ingaan op de mogelijke oorzaken van onvoldoende melkproductie. Daarnaast zal zij de werking van domperidon bespreken, alsmede de risico’s en bijwerkingen van domperidon.

Top

Babybewustzijn & borstvoeding

door Mieke Saras, RN, IBCLC

Zwangerschap, geboorte, borstvoeding. Zo oud als de mensheid, maar nog steeds één van de grootste mysteries op aarde. Het lichaam van een moeder weet instinctief en intuïtief hoe het borstvoeding moet geven. Ook baby’s hebben een ongekend bewustzijn en weten hoe ze moeten drinken aan de borst. In onze kennismaatschappij is borstvoeding geven en lactatiekunde echter steeds meer een wetenschap geworden met ‘technische’ interventies. Veel ouders en zorgverleners willen met hun verstand begrijpen waarom, hoe en wat ze moeten doen. Hierdoor dreigen we het contact met onze lichaamswijsheid te verliezen, raken natuurlijke processen verstoord en wordt borstvoeding geven vaak onnodig gecompliceerd.

In het kwetsbare begin van nieuw leven wordt informatie niet zozeer begrepen door cognitieve kennis, maar voornamelijk door intuïtieve en gevoelsmatige communicatie. Dit speelt door in het contact tussen ouders en kind, hechting en borstvoeding. Baby’s reageren direct op wat er omgaat in hun moeder en leefomgeving. Baby’s kunnen ons vaak antwoord geven bij problemen met borstvoeding, als we het benaderen vanuit het perspectief van het kind.

Hoe kunnen wij lactatiekundigen, vanuit onze eigen oerwijsheid, zonder veel woorden en handelen, communiceren met het instinct en intuïtie van de moeder? Hoe maken we gebruik van het bewustzijn en gedrag van het kindje? Zodat moeder en kind beiden worden bekrachtigd in hun kennis en waardoor borstvoedingsproblemen vaak snel en moeiteloos oplossen. Aan de hand van mijn eigen zoektocht, achtergrondinformatie en casuïstiek, beantwoord ik deze vragen.

Top

De WHO Code, waar gaat dat eigenlijk over?

door Gonneke van Veldhuizen-Staas, IBCLC

“De Code”, voluit “De WHO Code voor het marketen van vervangingsmiddelen voor moedermelk”, is een belangrijk document met regelmatige updates met als belangrijkste doel de bescherming van kinderen door de bescherming van hun primaire voedsel. Het is onderdeel van de wereldwijde campagnes van WHO en Unicef voor de bescherming, bevordering en promotie van borstvoeding. De Code gaat daarin specifiek om het tegengaan gaan van borstvoeding ondermijnende reclame voor kunstvoeding, flessen en spenen. In deze presentatie ga ik in op de gevolgen van deze reclame voor de gezondheid van kinderen, wat wel en niet als reclame wordt gezien. Zijdelings komt ook het fenomeen ter sprake van de zogenaamde “Mommy Wars” die het gevolg zouden zijn van het verketteren van kunstvoeding. Tot slot is er aandacht voor het inbedden van de Code in nationale wetgevingen en daarmee de verschillen tussen Code en wet. Door de hele presentatie heen loopt de rode draad “Wat heeft de zorgverlener voor een boodschap aan de WHO Code?”

Top

Waarom moedermelk belangrijk is

door Maureen Minchin, BA(Hons), MA(Melb), TSTC

In deze presentatie wordt een overzicht gegeven van de geschiedenis en de onderzoeken die de melkhypothese ondersteunen als een verklaring voor de mondiale opkomst van immuniteitsziekten en niet-overdraagbare ziekten. Er wordt uitgelegd dat er gecompliceerde intergenerationale effecten van veranderingen in zuigelingenvoeding wel degelijk ziekten hebben gecreëerd die in verticale lijn worden doorgegeven. Dit gebeurde door veranderingen in het microbioom en door beïnvloeding van de genetische expressie op een manier die tussen de verschillende generaties overdraagbaar is en niet alleen overdraagbaar van moeder tot kind. Melk geeft ons eigenlijk een staal van het volledige milieu waarin we leven en vergemakkelijkt de aanpassing van de zuigeling aan zijn omgeving, waardoor een complexe mix van bioactieve componenten en evenwichtige voedingsstoffen wordt geboden die nog niet industrieel gekopieerd konden worden. Ook in de toekomst zal men niet in staat zijn om die te kopiëren. Deze presentatie geeft vervolgens een samenvatting van een aantal van de belangrijkste manieren waarop kunstvoeding de normale menselijke ontwikkeling verandert. Verder suggereert het de redenen waarom dit kritisch belangrijke onderzoek niet beter werd uitgevoerd, niet beter werd begrepen en er niet naar werd gehandeld. Het zal een overzicht geven van enkele structurele veranderingen – in de zorg voor vrouwen en baby’s en breder gezien in het sociaal beleid . Structurele veranderingen die nodig zijn om de schade die al in de genen en microbiomen is gecreëerd door een eeuw van wereldwijde kunstvoeding halt toe te roepen en misschien ook terug te draaien. Het geeft de deelnemers een duidelijker inzicht in het uiterste belang van de huidige en toekomstige gezondheidsaanbevelingen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) die zegt dat alle zuigelingen in elk land idealiter exclusief borstvoeding krijgen tot ongeveer zes maanden en verder borstvoeding blijven krijgen tot in het tweede levensjaar en daarna.

Top

Richtlijnen voor de gewichtstoename bij borstvoedingsbegeleiding

door Márta Guóth-Gumberger, IBCLC, Dipl.Ing

Groeicurven zijn een doeltreffend instrument in borstvoedingshulpverlening. Na een korte bespreking van percentielen en hun betekenis zullen geselecteerde casussen worden gepresenteerd met waarin groeicurven, foto’s, videoclips en details van hulpverleningsmomenten laten zien hoe de conclusies van de groeicurve counseling kunnen ondersteunen. Hierna zullen de richtlijnen worden toegelicht. Wanneer groeicurven in een voldoende grote schaal worden gecombineerd met observaties en het bijhouden van het aantal natte en vuile luiers kunnen zij zelfs kleine veranderingen onder het licht brengen, problemen vroegtijdig vaststellen en de doeltreffendheid van uitgevoerde maatregelen evalueren. Ze zijn vooral handig tijdens het afbouwen van de eventuele bijvoeding. Competent gebruik van groeicurven verbetert zo de borstvoedingshulpverlening en hiermee het welzijn van moeder en baby.

Top

Melkproductie en borstvoedingsbeslissingen: hoe psychosociale factoren de borstvoeding negatief kunnen beïnvloeden

door Amy Brown, PhD

Ondanks het feit dat steeds meer nieuwe moeders starten met borstvoeding geven bij de geboorte van hun kind, blijven de borstvoedingscijfers na de eerste week in het de hele Westerse wereld laag. Velen stoppen voor ze er klaar voor zijn. ‘Niet voldoende melk’ wordt aangehaald als de voornaamste reden om te stoppen, maar is dit waar? Zijn er zoveel moeders die niet genoeg melk hebben? Fysiologisch gezien zou 98 % van de moeders voldoende melk moeten aanmaken voor hun kindje, op voorwaarde dat de baby goed aanhapt, voldoende voedingen krijgt op verzoek, zowel overdag als ’s nachts en zonder substituten voor borstvoeding. En toch zijn er ontelbaar veel psychologische, sociale en culturele factoren die bepalen of de baby op verzoek wordt gevoed. Deze presentatie identificeert deze factoren en bekijkt hoe ze de melkproductie schaden en er uiteindelijk toe leiden dat de baby geen borstvoeding krijgt.

Top

Het Laat Premature Kind – Een Uitdaging voor Succesvolle Borstvoeding

door Arthur Eidelman, MD, FABM, FAAP

Kinderen geboren tussen 34 en 36+6 weken zwangerschap zijn een bijzondere uitdaging om tot succesvol voeden aan de borst te komen. Deze kinderen, aangeduid als laat prematuur hebben een combinatie van een matig ontwikkeld motorisch systeem, onrijpe fysiologische en metabole processen en daaruit voortkomende klinische ziektebeelden. Zij lopen het risico op een lage bloedsuiker, toegenomen mate van geelzucht, een onstabiele temperatuur en overmatig gewichtsverlies en uitdroging. Al deze factoren samen zijn een grote belemmering voor borstvoeding. De presentatie richt zich op wanneer en hoe deze problemen te onderkennen en schrijft technieken en protocollen voor om deze kinderen te verzorgen die maar al te vaak tussen wal en schip belanden.

Top

Obesitas en borstvoeding

door Kay Hoover, MEd, IBCLC, RLC, FILCA

Deze presentatie behandelt de impact die obesitas heeft op zwangerschap en lactatie, obstakels voor borstvoeding voor vrouwen met obesitas en strategieën om vrouwen met obesitas te helpen met hun lichamelijke uitdagingen.

Top

Het gouden uur: ononderbroken huid-op-huidcontact direct na de geboorte

door Raylene Phillips, MD, IBCLC, FABM, FAAP

Hoe de baby wordt verwelkomd in de wereld maakt verschil! Gezonde op tijd geboren baby’s horen bij hun moeders. Door huid op huidcontact met hun moeder wordt de fysiologische stabiliteit gedurende de overgang naar het leven buiten de baarmoeder ondersteunt. Op moeders borst is waar pasgeborenen zich het veiligst en geborgen voelen en waar baby’s instinctief zelf de borst vinden voor hun eerste voeding. Gescheiden worden van hun moeder verhoogt de stress niveaus in de pasgeborene met zowel kort als lange termijn consequenties. Deze presentatie beschrijft de theorie en praktijk van het geven van ononderbroken huid op huidcontact voor pasgeborenen direct na een vaginale geboorte of keizersnede. Praktische tips voor het trainen van personeel in geboorte centra worden gegeven.

Top

Baby-led weaning: Vast voedsel aanbieden zoals de baby het zou willen

door Gill Rapley, PhD, MSc, RHV

Deze presentatie legt uit wat bedoeld wordt met ‘baby-led weaning’ (BLW) en beschrijft voordelen van deze aanpak – zowel bewezen als vermoed – voor baby’s en hun gezin. Dr Rapley zal zich baseren op haar recente onderzoek en hiermee laten zien hoe BLW een natuurlijk verloop vanaf borstvoeding vormt en bekijkt wat mee speelt in de keuzes die baby’s zouden maken als zij hun overgang naar met de pot mee eten beginnen. Er worden tips gegeven om te BLW te implementeren, en om ouders te begeleiden die dit toepassen, met nog wat extra informatie om thuis nog op te knauwen.

Top

Oxytocine: de biologische wegwijzer naar moederschap

door Kerstin Uvnäs Moberg, MD, PhD

Deze presentatie bespreekt oxytocine, de chemische werking ervan, de verdeling en de effecten ervan. Met inbegrip van de rol van oxytocine tijdens de borstvoeding, voor de toeschietreflex en de melkproductie, stimulatie van de functie van het maagdarmstelsel, anti-stresseffecten, moederlijke zorg en verdedigend gedrag en de verhoogde capaciteit tot kalme sociale interactie. De rol van het zuigen tegenover het huid-op-huidcontact wordt uitvoerig besproken en de langetermijneffecten worden eveneens beschreven.

Top

Ongewenste reacties op voedsel in de borstgevoede baby

door Joy Anderson, AM, APD, IBCLC

Veel moeders merken op dat de voeding die zij eten reacties kan veroorzaken bij hun borstgevoede baby’s, reacties als darmkrampjes, reflux, slecht slapen en moeilijk groeien, net als fysieke symptomen als uitslag/eczeem, groene slijmerige stoelgang, of ook constipatie. Deze presentatie bespreekt kort de verschillende soorten voeding die van het dieet van de moeder naar de moedermelk overgaan en die mogelijk problemen kunnen veroorzaken bij de baby’s. Met deze presentatie wil Joy het bewustzijn vergroten over het feit dat de voeding van de moeder gevolgen kan hebben voor de baby’s, en geeft ze ook een aantal tips om het dieet van de moeder van nabij te gaan bekijken als er een vermoeden is van overgevoeligheid.

Top

Gevriesdroogde melk: lyofilisatie van moedermelk

door Delphine Lamireau, MD, IBCLC

Lyofilisatie is een heel interessante manier van het conserveren van moedermelk na pasteurisatie. Wij zijn, tot nu toe, het enige centrum in de wereld die dit doet. Het voordeel van deze methode is dat het product op kamertemperatuur voor een langere tijd (18 maanden vergeleken met zes maanden voor bevroren producten) goed blijft. Een ander voordeel is dat het mogelijk wordt het te transporteren en op te slaan, dit is met name belangrijk voor de Franse overzeese gebiedsdelen.

Top