Sprekers

Sprekers snelle links


Nederlandse presentaties

Myrte van Lonkhuijsen, IBCLC
Teddy Roorda, IBCLC
Mieke Saras, RN, IBCLC
Gonneke van Veldhuizen-Staas, IBCLC

Vertaalde presentaties

Maureen Minchin, BA(Hons), MA(Melb), TSTC
Márta Guóth-Gumberger, IBCLC, Dipl.Ing
Amy Brown, PhD
Arthur Eidelman, MD, FABM, FAAP
Kay Hoover, MEd, IBCLC, RLC, FILCA
Raylene Phillips, MD, IBCLC, FABM, FAAP
Gill Rapley, PhD, MSc, RHV
Kerstin Uvnäs Moberg, MD, PhD
Joy Anderson, AM, APD, IBCLC
Delphine Lamireau, MD, IBCLC

 

Myrte van Lonkhuijsen, IBCLC
 

Myrte van Lonkhuijsen, van origine pedagoge en lactatiekundige IBCLC sinds 2000. Sindsdien werkzaam als zelfstandige in en om Amsterdam. Myrte is gefascineerd door de interactie tussen ouders en kind bij (borst)voeding, en de mogelijkheden die borstvoeding biedt voor herstel en binding.


Top

Teddy Roorda, IBCLC
 

Teddy Roorda is geboren in 1964 en zelf moeder van 3 (bijna) volwassen kinderen. Teddy heeft haar kinderen borstvoeding gegeven. Na de geboorte van de jongste kwam zij in contact met de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en volgde daar een opleiding om andere moeders te begeleiden. Teddy heeft vele jaren in Culemborg de Borstvoeding Support Groep geleid. In 2010 is zij de opleiding tot lactatiekundige gaan doen. Sinds 2012 is zij werkzaam als lactatiekundige IBCLC. Teddy werkt in het Erasmus MC in Rotterdam o.a. met ouders van (extreem) prematuur geboren kinderen. Daarnaast doet zij huisbezoeken in de wijde omgeving van Culemborg.

Teddy is mede-auteur van het artikel “Domperidon ter bevordering van de lactatie” dat in november 2016 werd gepubliceerd in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde NED TIJDSCHR GENEESKD. 2016;160: D305.


Top

Mieke Saras, RN, IBCLC
 

Mieke Saras heeft 20 jaar lang, als O&G-verpleegkundige gewerkt op kraam-, verloskamers en obstetrische high care afdelingen van diverse ziekenhuizen. Vanaf 2000 is ze werkzaam geweest als lactatiekundige IBCLC, in ziekenhuizen en kraamzorginstelling en sinds vijf jaar in een vrijgevestigde praktijk. Daarnaast heeft ze zich geschoold en verdiept als sensitherapeute, doula, energetisch lichaamswerk en pré-en perinatale psychologie.

Vanuit haar eigen praktijk Natuurlijk MANA combineert ze kennis en ervaringen uit deze werelden. Ze biedt individuele holistische begeleiding aan (aanstaande) ouders rond kinderwens, zwangerschap, geboorte, borstvoeding en natuurlijk ouderschap. Tevens verzorgt ze cursussen, workshops en scholing voor ouders en zorgprofessionals. Bewustwording speelt hierbij een belangrijke rol. Mieke is getrouwd en heeft haar 4 kinderen jarenlang borstvoeding gegeven.

Haar wens is om moeders, vaders en kinderen te bekrachtigen, vertrouwen te geven in hun instinct en intuïtie. Lichamelijk en geestelijk sterk, bekwaam en prachtig toegerust voor geboorte, borstvoeding en ouderschap. Om bij te dragen aan het warmst mogelijke welkom van een nieuw mensenkind.


Top

Gonneke van Veldhuizen-Staas, IBCLC
 

Gonneke is geboren in Den Haag als vijfde kind in een onderwijzersgezin in 1956 en opgegroeid in de Zuidwesthoek van Noord Brabant. Ze begon haar volwassen leven in Zeeland, waar zij trouwde en zelf ook vijf kinderen kreeg. Gonneke begon met de zelfde loopbaan als haar beide ouders als kleuterleidster oude stijl en leraar basisonderwijs. Tijdens haar bewuste thuismoederschap werd ze leidster bij La Leche League, waar ze onder andere de functies van coördinator publicaties, hoofd van de afdeling opleidingen en hoofd van de afdeling leidsters, c.q. voorzitter van de stichting vervulde. Vanuit haar LLL werk werd ze in 1992 lactatiekundige IBCLC, in de eerste lichting lactatiekundigen in Nederland. Daar is zij betrokken geweest bij de eerste stadia van de oprichting van de beroepsvereniging NVL en de opleidingsstichting SBL en bij de start van wat later de Stichting Zorg voor Borstvoeding zou worden. Ze is als lactatiekundige werkzaam geweest in de (particuliere) moeder en kind zorg en in de scholing van zorgverleners en toekomstige lactatiekundigen in diverse settings. Vanaf 2008 is haar bedrijf Eurolac Lactatiekunde een zelfstandige onderneming met drie poten: lactatiekundige praktijk, webwinkel en educatieve programma’s.


Top

Maureen Minchin, BA(Hons), MA(Melb), TSTC
 

Als medisch historica en gezondheidsdocente is Maureen sinds enkele decennia betrokken bij de wereldwijde inspanningen om op wetenschappelijk bewijs gebaseerde babyvoeding te promoten en is internationaal erkend voor haar centrale rol in het creëren van het beroep van lactatiekundige. Ze is adviseur voor internationale organisaties, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie en het Kinderfonds van de Verenigde Naties. Ze heeft gezondheidswerkers opgeleid, onder meer door het creëren van universitaire cursussen in het Verenigd Koninkrijk en Australië en ze is lid van de redactieraad van het Open Access Online International Breastfeeding Journal.

Maureen is de auteur van Food For Thought: A Parent’s Guide to Food Intolerance (Stof tot nadenken: Een gids voor ouders over voedselintolerantie) en Breastfeeding Matters: what we need to know about infant feeding (Borstvoedingsaangelegenheden: wat we moeten weten over zuigelingenvoeding) evenals de auteur van tijdschriftartikelen en nota’s met achtergrondinfo voor de Wereldgezondheidsorganisatie en 2(het ‘United States Agency for International Development’: Het agentschap voor internationale ontwikkeling van de Verenigde Staten). Maureen Minchin zette in de jaren zeventig drie kinderen op de wereld, waardoor ze ervoer hoe ziekenhuispraktijken het geven van borstvoeding moeilijk maakten en allergieën onvermijdelijk, dit alles met levensbepalende gevolgen voor haar kinderen. Ze is sindsdien blijvend gefocust op het verstrekken van advies en ondersteuning aan families met allergieën, alsook het verbeteren van het onderwijs voor en de opleiding van gezondheidswerkers. Haar nieuwste boek, Milk Matters: Infant Feeding and Immune Disorder (Melk telt: Babyvoeding en immuniteitsstoornissen) is verschenen in 2015 en kan direct worden besteld bij de auteur.


Top

Márta Guóth-Gumberger, IBCLC, Dipl.Ing
 

Márta Guóth-Gumberger is een lactatiekundige IBCLC en civiel ingenieur. Ze is gecertificeerd in het ondersteunen en plegen van crisis interventie voor gezinnen met jonge kinderen. Ze werkt al sinds 1992 met voedende moeders en sinds 1999 werkt ze als lactatiekundige IBCLC in haar eigen praktijk, waar zij zich specialiseerde in relactatie, gewichtstoename, productieproblemen, baby’s met speciale behoeften en het optimaal gebruik maken van een borstvoedingshulpset indien nodig. De unieke combinatie van jarenlange ervaring bij de beoordeling van gewichtstoename bij borstgevoede kinderen en haar technische achtergrond stelden haar in staat de richtlijnen en het LACTDOC-programma te ontwikkelen. Haar counseling achtergrond zorgt er voor dat gegevens en cijfers altijd gewoon een instrument in dienst van persoonlijke begeleiding blijven. Ze is auteur van vele publicaties, waaronder van het boek Gewichtstoename en Borstvoeding (in het Duits), van het boekje Borstvoeding met een Borstvoedingshulpset en een Borstvoedingsboek voor ouders welke gepubliceerd is in zeven talen.


Top

Amy Brown, PhD
 

Dr Amy Brown is hoofddocent bij het Departement Volksgezondheid aan de Swansea University waar ze het Master programma in Jeugdgezondheidszorg leidt. Met een achtergrond in de psychologie behaalde Dr Brown haar doctoraat in 2010, waarbij ze het belang onderzocht van borstvoeding op verzoek. Daarna zette zij haar onderzoek verder en bestudeerde de invloed hiervan op borstvoeding en op de introductie van vaste voeding. Zij heeft meer dan 40 papers gepubliceerd waarin ze beschrijft hoe moeders het best ondersteund kunnen worden op dit moment. Ze wil vooral begrijpen hoe psychologische, sociale en culturele druk interfereren met het voeden op vraag van de baby, zowel tijdens de borstvoedingsperiode als bij het introduceren van vaste voeding en hoe we deze ideeën kunnen betwisten. Ze werkt momenteel aan een boek met de titel Breastfeeding Uncovered (‘Borstvoeding Ontbloot’) waarin ze dit thema onderzoekt en oproept om publiekelijk actie te ondernemen.


Top

Arthur Eidelman, MD, FABM, FAAP
 

Dr Arthur Eidelman ontving zijn medische titel van het Albert Einstein College of Medicine en specialiseerde zich in kindergeneeskunde en neonatologie aan de Yale University School of Medicine. In 1978 verhuisde hij naar Israël en zette daar de eerste afdeling voor Neonatologie in Israël op en hij was de eerste voorzitter van de Israel Neonatal Society als grondlegger van de Israel Board of Neonatology. Uiteindelijk werd dr. Eidelman de voorzitter van de afdeling Kindergeneeskunde van het Shaare Zedek medisch centrum en professor Kindergeneeskunde aan de faculteit Gezondheidswetenschappen van de Ben Gurion universiteit van de Negev, de Hebreeuwse universitaire artsenopleiding. Dr. Eidelman heeft meer dan 200 peerreview artikelen geschreven, monografieën en studieboeken op het gebied van Kindergeneeskunde en Neonatologie met de speciale nadruk op onderwerpen als infecties, borstvoeding, voeding, neurogedragsontwikkeling en medische ethiek. Dr. Eidelman was de internationale hoofdredacteur van The Journal of Perinatology, was lid van de Medische Adviesraad van La Leche League International, was voorzitter van het Beleid Comité van de afdeling borstvoeding van de AAP en hij is voorzitter geweest van de Academy of Breastfeeding Medicine. Hij is de voornaamste schrijver van de AAP beleidsverklaring uit 2012: Mem>Breast Feeding and the Use of Human Milk. Sinds januari 2015 is hij hoofdredacteur van Breastfeeding Medicine, de officiële uitgave van de Academy of Breastfeeding Medicine.


Top

Kay Hoover, MEd, IBCLC, RLC, FILCA
 

Kay Hoover assisteert al meer dan 30 jaar in verschillende settings en hoedanigheden moeders die borstvoeding geven. Ze startte haar eigen praktijk als lactatiekundige in 1985. Ze heeft ook in ziekenhuizen gewerkt, waar ze pas bevallen moeders en hun baby’s ondersteunde bij de borstvoeding en het verplegend personeel opleidde en bijschoolde. Naast haar werk met het ziekenhuispersoneel gaf ze in het kader van haar baan bij het Departement Publieke Gezondheidszorg van Philadelphia ook opleidingen aan andere zorgverleners in de moeder-kindsector. Ze gaf prenatale borstvoedingslessen voor zwangere gezinnen in verschillende settings en opleidingen aan de Pennsylvania State University. Onlangs heeft ze een opleidingsprogramma opgericht voor toekomstige lactatiekundigen. Kay heeft verschillende artikels geschreven en was co-auteur voor verschillende boeken, waaronder The Breastfeeding Atlas. Ze geeft vaak lezingen in Amerika en de rest van de wereld. Ze maakte zes jaar lang deel uit van de board van The International Board of Lactation Consultant Examinors. Samen met haar echtgenoot Charlie heeft zij drie borstgevoede zonen en ze hebben drie kleinzonen die ook borstvoeding kregen.


Top

Raylene Phillips, MD, IBCLC, FABM, FAAP
 

Dr Raylene Phillips studeerde medicijnen aan de universiteit van Californië, Davis. Ze voltooide haar kindergeneeskunde en neonatologie opleiding aan de Loma Linda University Children’s Hospital in Loma Linda, CA waar ze nu werkt als neonatoloog. Ze is ook directeur van Nursery & Neonatology at Loma Linda University Medical Center-Murrieta. Dr Phillips is IBCLC (International Board Certified Lactation Consultant), lid van Academy of Breastfeeding Medicine en is de huidige voorzitter van de National Perinatal Association. Haar aandachtsgebieden zijn moeder-kind binding, borstvoeding educatie en support, en familiegerichte neuroprotectieve zorg aan baby’s in de NICU.


Top

Gill Rapley, PhD, MSc, RHV
 

Dr Gill Rapley heeft gewerkt als een voorlichtingsverpleegkundige en verloskundige. Ze is ook een vrijwillige borstvoedingshulpverlener geweest, en was lactatiekundige van 1994 tot 1999. Van 1996 tot 2010 werkte ze voor het Unicef UK Baby Friendly Initiative, waarbij ze ziekenhuizen en zorgprofessionals hielp optimale zorg te implementeren voor borstvoedende moeders en baby’s. Dr Rapley behaalde haar Master’s diploma in 2005 en haar PhD in 2015, beiden voor onderzoek naar het introduceren van vaste voeding. Ze is momenteel part-time universiteitsdocent en schrijfster op het gebied van babyvoeding. Ze wordt gezien als de oorsprong van de term ‘baby-led weaning’ (in Nederland bekend als de Rapley-methode) en als wereldwijde pionier op dit gebied. Dr Rapley is getrouwd en heeft drie volwassen kinderen. Ze woont in het Verenigd Koninkrijk.


Top

Kerstin Uvnäs Moberg, MD, PhD
 

Dr Kerstin Uvnäs Moberg behaalde haar MD en PhD in Farmacologie in het Karolinska Institutet in Stockholm. Ze werkte voltijds als professor fysiologie in de Landbouwuniversiteit in Uppsala, Zweden en was meer dan dertig jaar actief in onderzoek in het kader van de fysiologie van de bevalling en borstvoeding. Ze concentreerde zich in haar onderzoek op de rol van oxytocine en de stimulatie van de gevoelszenuwen tijdens de bevalling, tijdens huid-op-huidcontact na de geboorte en tijdens de borstvoeding. Ze bestudeerde de fysiologische mechanismen die werkzaam zijn bij de geboorte, huid-op-huidcontact en borstvoeding, evenals de hierdoor veroorzaakte fysiologische en gedragsaanpassingen bij de moeder. Ze voerde hiervoor experimenten uit bij dieren en deed klinische studies bij mensen. Ze heeft meer dan 450 originele artikels geschreven en was de promotor van meer dan 30 doctoraatsstudenten. Ze schreef ook vijf boeken.


Top

Joy Anderson, AM, APD, IBCLC
 

Joy Anderson certificeerde zich als International Board Certified Lactation Consultant in 1991 en is sinds 1987 actief als vrijwilliger van de Australian Breastfeeding Association (ABA). Ze werkte ongeveer 12 jaar als deeltijds lactatiekundige in een privé-praktijk terwijl ze veel tijd wijdde aan de ABA. In 2008 behaalde ze het diploma van Geaccrediteerde Praktiserende Diëtiste in de Curtin University of Technology, Western Australia. In 2013 verkreeg ze erkenning in de Australian Honours List en werd ze voor haar dienstverlening aan de gemeenschap via haar werk voor de Australian Breastfeeding Association bekroond als Lid van de Order of Australia.


Top

Delphine Lamireau, MD, IBCLC
 

Dr Delphine Lamireau is kinderarts en lactatiekundige IBCLC. Zij is verantwoordelijk voor twee moedermelkbanken van de afdeling Kindergeneeskunde van het universiteitsziekenhuis in Bordeaux, een gevestigd in Marmande, Frankrijk en de andere in Bordeaux, Frankrijk.


Top