Laten we het eens over borstvoeding hebben

Laten we het eens over borstvoeding hebben

 

Nienke Tode-Gottenbos

 

Nienke Tode-Gottenbos

Nienke Tode-Gottenbos is beter bekend als De Groene Vrouw. Als darmfloratherapeute en voedingskundige heeft ze veel ervaring met het behandelen van cliënten op allerlei gebieden, van darmklachten tot vermoeidheid en vruchtbaarheidsproblematiek. Nienke ziet drie belangrijke pijlers onder de gezondheid: Voeding, Darmflora & Leefstijl. De uitgebreide kennis die ze hierover heeft opgedaan in meer dan 10 jaar studie en ervaring (o.a. opleidingen in de Fytotherapie, Medische Basisvakken, Darmfloratherapie en Voeding & Gezondheid), brengt ze als De Groene Vrouw over via haar praktijk, blog en online academy. Met veel passie, kennis én humor houdt ze zware onderwerpen luchtig en vertaalt ze ingewikkelde onderwerpen naar begrijpelijke en praktische adviezen.


Borstvoeding, bijvoeding & de ontwikkeling van darmen & darmflora

De ontwikkeling van de darmflora is een belangrijke factor voor de gezondheid op latere leeftijd. Een niet-optimale darmflora wordt onder andere in verband gebracht met overgewicht, verminderde weerstand, hogere kans op eczeem en astma en zelfs met hart- en vaatziekten, bepaalde vormen van kanker en diabetes type 2 – om nog niet eens te spreken van de spijsverteringsklachten waar steeds meer mensen mee worstelen.

De darmflora ontstaat tijdens de geboorte (en mogelijk zelfs al in de baarmoeder!) en de ontwikkelingen rondom en vlak na de geboorte hebben hier een sterke invloed op. Ook het al dan niet geven van borstvoeding beïnvloedt de darmflora, evenals de kwaliteit en het moment van de eerste hapjes. In feite zien we tegenwoordig een ‘perfect storm’ tegen de darmflora: veel factoren die een gezonde ontwikkeling in de weg staan, en weinig die de schade weer herstellen. Juist daarom is het zo belangrijk om de zich ontwikkelende darmflora zo goed mogelijk te ondersteunen.

In haar lezing neemt De Groene Vrouw je mee op reis door de darmflora van een pasgeborene. Wat gebeurt er, waar kan het mis gaan en hoe kun je dat voorkomen? Ook gaat ze in op (het moment van) de eerste hapjes en de impact daarvan op de darmontwikkeling.

 

Femke van Roozendaal

 

Femke van Roozendaal

Femke is lactatiekundige IBCLC en psycholoog en verbonden aan de VBN (Vereniging Borstvoeding Natuurlijk). Sinds haar certificering als IBCLC (2010) heeft ze een eigen lactatiekundige praktijk in Rijen. Naast het begeleiden van moeders bij borstvoedingsvragen schrijft ze nu en dan artikelen of geeft een lezing over onderwerpen op het snijvlak van borstvoeding en maatschappelijke/psychologische vraagstukken. In “En slaapt ie al door?” onderbouwt ze de fysiologische behoeften van baby’s aan nachtvoedingen, de heersende maatschappelijke opvattingen hierover en de impact hiervan op moeders. Ze woont met haar man en drie borstgevoede kinderen in Rijen. Voor meer informatie kun je kijken op haar website, www.lactatiekundigefemke.nl.


“En, slaapt ie al door?” Nachtvoedingen, fysiologisch en ook sociologisch?

In de presentatie worden drie hoofdvragen beantwoord.

1. Wat kunnen we fysiologisch gezien verwachten ten aanzien van nachtvoedingen?

2. Wat zijn maatschappelijke opvattingen over nachtvoedingen en slapen?

3. Brengt de maatschappij met haar verwachtingen over nachtvoedingen de borstvoedingsrelatie in gevaar?

 

Tom Van Den Broeck

 

Tom Van Den Broeck

Tom Van Den Broeck, besloot na zijn studies Germaanse Filologie en zijn opleiding aan het Conservatorium nòg een andere weg in te slaan. In 2005 studeerde hij af als verloskundige aan de Erasmushogeschool van Brussel. Sindsdien kan hij zijn creativiteit kwijt in de persoonlijke begeleiding van mama’s en papa’s zowel voor, tijdens als na de bevalling. Gedurende acht jaar maakte hij deel uit van het vroedvrouwenteam in het Sint-Vincentiusziekenhuis te Antwerpen, richtte zeven jaar geleden de vroedvrouwenpraktijk La Madrugada op, samen met vier fantastische collega’s en werkt daar sinds 2014 volledig zelfstandig. In 2010 heeft hij het postgraduaat lactatiekunde gevolgd en ook de internationaal erkende titel “lactatiekundige IBCLC” behaald. Binnen “La Madrugada” kan je bij hem terecht voor ademhalings- en relaxatieoefeningen, en sinds 2012 ook “prenatale zang”. Daarnaast geeft hij nog steeds (zang)les aan de muziekacademie van Sint-Agatha-Berchem en sinds 2012 ook aan de AP Hogeschool in Antwerpen.


Waarom liefde belangrijk is

Als inleiding leg ik motivatie uit om baby als uitgangspunt te nemen voor (lactatiekundige) zorg. Vervolgens begin ik met het bekijken van wat nu precies de fysiologische habitat van een mensenbaby is. Wetende dat dat de huid van de moeder is, gaan we kijken naar wat wetenschappers daarover te vertellen hebben. Sue Gerhardt heeft veel onderzoek gedaan en verzameld over de fysiologische ontwikkeling van het babybrein. Haar bevindingen vormen de leidraad doorheen deze presentatie. Daaruit blijkt ook hoe belangrijk moedermelk/borstvoeding in dit hele proces is. En hoe belangrijk het is om als zorgverlener dat proces te ondersteunen en begeleiden op een fysiologisch verantwoorde manier.

 

Marianne Vanderveen-Kolkena

 

Marianne Vanderveen-Kolkena

Marianne Vanderveen-Kolkena is lactatiekundige IBCLC. Ze heeft haar eigen praktijk, Borstvoedingscentrum Panta Rhei in Assen, en studeert Culturele Antropologie & Ontwikkelingssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze is medewerker van de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en van Kenniscentrum Borstvoeding. Ze heeft drie boekvertalingen uitgebracht (o.a. ‘Slapen met je baby’ en ‘Koester je kleintje’), was intensief betrokken bij het proces rondom de multidisciplinaire richtlijn over excessief huilen en schreef recent een evidence based paper naar aanleiding van de concept-richtlijn over slapen. Marianne werkt vanuit de biologische blauwdruk van de baby: wat heeft die nodig voor optimale ontwikkeling? Ze is moeder van vier volwassen dochters.


Raakt nabijheid steeds verder weg?

Borstvoeding geven is de normale manier van voeden en verzorgen van mensenkinderen, net als het dat is voor andere zoogdieren. Over de fysiologie van de menselijke lactatie en normaal menselijk zorggedrag is de laatste decennia veel ontdekt en wetenschappelijk onderzoek heeft veel van de dingen die al als bekend werden verondersteld bevestigd. Toch blijven adviezen over de voeding en verzorging van zuigelingen en door zorgverleners opgestelde en gehanteerde protocollen deze fysiologie op grote schaal negeren en tegenspreken. Borstvoeding wordt mede daardoor vaak gezien als iets heel ingewikkelds en bijzonders in plaats van iets normaals. Het is een uitdaging voor lactatiekundigen en andere zorgverleners die zich bezighouden met de menselijke lactatie en de begeleiding van borstvoeding om vanuit de fysiologie borstvoeding als iets normaals neer te zetten en te begeleiden. Net zo normaal als alle andere fysiologische processen.

 

Kajsa Brimdyr PhD CLC (Vertaalde presentatie)

 

Dr. Kajsa Brimdyr

Dr. Brimdyr heeft veel ervaring als etnograaf, onderzoeker en internationaal expert in de implementatie van continu en onafgebroken huid-op-huidcontact in het eerste uur na de geboorte. Ze is de hoofdonderzoeker etnografie in het Healthy Children Project, een non-profit NGO agentschap. Ze is ook Professor in Maternal Child Health in het Union Institute and University. Ze publiceerde al meerdere werken en werd bekroond als regisseur van de video “The Magical Hour: Holding Your Baby for the First Hour After Birth”, geproduceerd in samenwerking met Ann-Marie Widström en Kristin Svensson. Samen zorgden ze ook voor de baanbrekende DVD “Huid op huid tijdens het eerste uur na de geboorte: praktisch advies voor het personeel na vaginale geboorte en keizersnede”.


Huid-op-huid in het eerste uur: de negen instinctieve fasen en een methodologie om van start te gaan

Baby’s zijn ongelooflijk. Naar hen kijken terwijl ze de negen instinctieve fasen van het eerste uur doorlopen heeft een sterke emotionele impact op hen die de eer hebben het te mogen zien. In deze presentatie introduceert dr. Brimdyr bij de deelnemers de verbazingwekkende vaardigheden van pasgeborenen, en presenteert ze de PRECESS methodologie, een op video-etnografie gebaseerde methode voor duurzame praktijk verandering binnen vijf dagen.

 

David Elad DSc (Vertaalde presentatie)

 

Dr. David Elad

Dr. David Elad is Professor Biomedische Techniek aan de Tel Aviv University. Hij was een pionier in de gecomputeriseerde studie van de luchtstromen en transport in de neusholte in de late jaren ´80 van de vorige eeuw en bio-engineering studie van de menselijke reproductie in de vroege jaren ´90. Hij ontwikkelde zijn expertise in de gebieden van Respiratoire Biomechanismen en Reproductieve Bio-enigineering vanuit de gehele organen tot op cellulair niveau.

Dr. Elad is als gastonderzoeker verbonden geweest aan het Imperial College London, Massachusetts Institute of Technology, Northwestern University, Nagoya Institute of Technology, Drexel University, Georgia Institute of Technology, University of Toronto, City College New York en Columbia University. Hij is lid van de World Council for Biomechanics (2002-14) en fellow van de American Institute for Medical and Biological Engineering (2004), de Biomedical Engineering Society, USA (2005) en de International Academy of Medical and Biological Engineering (2013).


De biomechanica van borstvoeding: hoe krijgen baby’s de melk er uit?

Borstvoeding is een dynamisch proces, waarbij koppeling nodig is tussen de zich herhalende bewegingen van de kaken van het kind, het ritmisch pulseren van de tong en de toeschietreflex. De fysieke mechanismen die door het kind worden uitgevoerd zijn intrigerende onderwerpen die aanleiding hebben gegeven tot langdurige wetenschappelijke controversen; of het ofwel het opzuigen van de melk is door sub-atmosferische druk ofwel het sabbelen aan de tepel/tepelhof dat een peristaltisch-achtige extractie mechanisme veroorzaakt. Wij ontwikkelden een dynamische analyse van echografie videoclips tijdens het drinken aan de borst, met als doel het exploreren van de karakteristieken van tongdynamiek. Daaropvolgend ontwikkelden we een nieuw driedimensionaal biofysisch model van de borst en de melkkanalen dat het mogelijk maakte de karakteristieken van de dynamica van de tong en de tepel te imiteren, zoals die met de echografie tijdens de borstvoeding werden geobserveerd, en daardoor de exploratie van de biomechanische aspecten van borstvoeding. We hebben laten zien dat zowel bij het aanhappen door de baby om de tepel en tepelhof in zijn mond te brengen, alsook bij de melkextractie tijdens de borstvoeding, het ontwikkelen van een variabele sub-atmosferische druk in de mondholte van het kind nodig is. De analyse van de tongbewegingen gedurende het drinken aan de borst werd vergeleken tussen gezonde kinderen en kinderen met tongriemproblemen voor en na frenotomie, en tussen borst- en flesvoeding.

 

Catherine Watson Genna BS IBCLC

 

Catherine Watson Genna

Catherine Watson Genna is een International Board Certified Lactation Consultant met een eigen praktijk in New York City. Zij is lactatiekundige sinds 1992 en in het bijzonder geïnteresseerd in het helpen van moeders en baby’s bij het geven van borstvoeding wanneer er medische uitdagingen zijn. Zij geeft lezingen voor zorgverleners over de hele wereld over het helpen van borstgevoede baby’s met anatomische, genetische of neurologische problemen. Cathy’s team analyseert data van hun onderzoek waarbij ze door middel van echografie de tongbewegingen van baby’s met een te korte posterieure tongriem voor en na klieven te onderzoeken. Haar huidige project richt zich op de coördinatie van slikken en ademhalen bij baby’s met een strakke tongriem. Zij is de auteur van twee boeken: Selecting and Using Breastfeeding Tool: Improving Care and Outcomes (Hale 2009) en Supporting Sucking Skills in Breastfeeding Infants (Jones and Bartlett Publishers 2008, 2013). Ze heeft ook verschillende professionele tijdschriftartikelen geschreven. Zij is nog steeds actief als leidster bij La Leche League en ze organiseert maandelijkse peuterbijeenkomsten in Queens, New York.


Posterieure tongriem: verwarring, verstrengelingen, zorgen en controverse. HELP!

Een groeiende stapel literatuur en wijdverbreide klinische ervaring ondersteunen de rol van eenvoudige frenotomie voor het verbeteren van de borstvoedingsfunctie voor kinderen met een beperkende anterieure tongriem. De diagnostiek en het management rond de posterieure tongriem blijft echter verwarrend en controversieel. Sinds het grondwerk door Betty Coryllos tien jaar geleden bleef vervolgliteratuur beperkt. Definities, diagnose, indicaties voor interventie, management keuzes en anatomische factoren die een voorspellende waarde voor de uitkomst hebben lijken ons te ontwijken. Zowel over- als onderdiagnose kunnen tot ongewenste uitkomsten leiden. Wat zijn jouw ervaringen met die diagnose? Welke gegevens hebben we nodig om de dilemma’s op te lossen? Wij gaan kijken naar deze vragen door de lens van de beschikbare literatuur, maar ook door de lens van de ervaring van de sprekers en die van collegae vanuit de hele wereld.

 

Anita Noble DNSc CNM CTN-A IBCLC (Vertaalde presentatie)

 

Dr. Anita Noble

Dr. Anita Noble is een senior faculteitslid van de Henrietta Szold/Hadassah-Hebrew University School of Nursing, Faculteit geneeskunde, in Jerusalem, Israël, en Adjunct Assistent Professor Verpleegkunde aan de University of Pennsylvania School of Nursing. Ze is gecertificeerd vroedvrouw en gecertificeerd lactatiekundige. Ze werd als eerste in Israël gecertificeerd als transcultureel verpleegkundige door de Transcultural Nursing Society. Dr Noble richtte in Israël de eerste interreligieuze groep voor zorgverleners op. Ze introduceerde en coördineerde het culturele competentie curriculum voor medische en verpleegkundige opleidingen aan de Hebreeuwse Universiteit. Haar onderzoeksgebieden omvatten Culturele Competentie, Lactatie en Vrouwengezondheidszorg. Dr. Noble is de Culturele Competentie Expert voor het initiatief van het Israëlisch Ministerie voor Gezondheid voor het verminderen van ongelijkheid in de zorg. In haar faculteitspraktijk werkt zij als lactatiekundige en zorgt zij voor moeders en baby’s met complexe borstvoedingsissues.


Culturele competentie incorporeren in lactatiekunde: wat moeten we weten?

Lactatiekundigen steven ernaar zorg van hoge kwaliteit te bieden die ondersteuning bij de lactatie biedt voor moeders, kinderen en gezinnen. Net als andere soorten zorgverlening wordt borstvoeding sterk beïnvloed door culturele aannames, waarden en gewoonten. Culturele competentie wordt al lang erkend als een integraal component van de gezondheidzorg, omdat het zorg biedt die cultureel en linguïstisch correct is. Gebaseerd op het gebruik van culturele competentie modellen zal deze lezing ingaan op casuïstiek, research, culturele competentie issues in verschillende delen van de wereld en een praktische aanpak voor lactatiekundigen om culturele competentie te implementeren in de praktijk.

 

Christina Smillie MD FAAP IBCLC FABM (Vertaalde presentaties)

 

Sr. Christina Smillie

Dr. Christina Smillie is een Amerikaanse arts en gecertificeerd als kinderarts sinds 1983 en als lactatiekundige sinds 1995. In 1996 zette zij ‘Breastfeeding Resources’ op in Stratford, Connecticut; de eerste eigen medische praktijk in de USA geheel gewijd aan borstvoedingsgeneeskunde. Haar klinische ervaring met moeders en baby’s in de afgelopen 15 jaar hebben haar veel geleerd over een aantal geneeskundige zaken. Gefascineerd door hoe baby’s, moeders en gezondheidszorg medewerkers leren, is zij misschien het meest bekend door haar DVD ‘Baby Led Breastfeeding, The Mother Baby Dance’, die zij schreef en produceerde met Macklin Media en Geddes Productions. Dr. Smillie is lid van de Academy of Breastfeeding Medicine sinds de oprichting en zij kreeg een Fellowship in 2002. Zij heeft twee termijnen zitting gehad in de raad van bestuur van ABM, op dit moment maakt zij deel uit van ABM’s Communications Committee.

Dr. Smillie is een internationaal spreker over fysiologie, pathofysiologie en klinisch management van een brede variëteit aan borstvoeding onderwerpen, waarbij ze altijd de nadruk legt op de moederbaby als een enkel psychoneurobiologisch systeem en op het belang van aangeboren instincten die ten grondslag liggen aan zowel de moederlijke als de kinderlijke competentie.


Posterieure tongriem: verwarring, verstrengelingen, zorgen en controverse. HELP!

Een groeiende stapel literatuur en wijdverbreide klinische ervaring ondersteunen de rol van eenvoudige frenotomie voor het verbeteren van de borstvoedingsfunctie voor kinderen met een beperkende anterieure tongriem. De diagnostiek en het management rond de posterieure tongriem blijft echter verwarrend en controversieel. Sinds het grondwerk door Betty Coryllos tien jaar geleden bleef vervolgliteratuur beperkt. Definities, diagnose, indicaties voor interventie, management keuzes en anatomische factoren die een voorspellende waarde voor de uitkomst hebben lijken ons te ontwijken. Zowel over- als onderdiagnose kunnen tot ongewenste uitkomsten leiden. Wat zijn jouw ervaringen met die diagnose? Welke gegevens hebben we nodig om de dilemma’s op te lossen? Wij gaan kijken naar deze vragen door de lens van de beschikbare literatuur, maar ook door de lens van de ervaring van de sprekers en die van collegae vanuit de hele wereld.

 

Marsha Walker RN IBCLC (Vertaalde presentatie)

 

Marsha Walker

Marsha Walker is verpleegkundige en internationaal gecertificeerd lactatiekundige. Sinds 1976 helpt ze gezinnen in ziekenhuizen, klinieken en thuis met borstvoeding. Marsha is directeur van de National Alliance for Breastfeeding Advocacy: Research, Education, and Legal Branch (NABA REAL). In die functie promoot ze borstvoeding bij de overheid op staats- en federaal niveau. Ze was van 1990-1994 vice voorzitter en in 1999 voorzitter van de International Lactation Consultant Association (ILCA). Ze is bestuurslid van de Massachusetts Breastfeeding Coalition, de US Lactation Consultant Association, en Baby Friendly USA, vertegenwoordiger van USLCA’s bij het USDA’s Breastfeeding Promotion Consortium, vertegenwoordiger van NABA REAL’s bij het US Breastfeeding Committee. Marsha is een internationaal spreker en auteur van vele publicaties, over onderwerpen als de gevaren van kunstvoeding, WHO Code issues in de Verenigde Staten, en borstvoeding management voor artsen: gebruik het bewijs.


Uitgestelde lactogenese: het grote wachten

Een vertraging in het op gang komen van overvloedige melkproductie heeft meerdere oorzaken. Het resulteert vaak in het bijvoeden met kunstvoeding, gewichtsverlies, hyperbilirubinemie, en vroegtijdig stoppen met borstvoeding. Deze presentatie onderzoekt de oorzaken van vertraagde lactogenese, zoals maternale obesitas en diabetes, en biedt interventies om het kind adequaat te voeden en de lactatie te behouden tijdens een heftige start van borstvoeding.

 

Todd Wolynn MD MMM IBCLC (Vertaalde presentatie)

 

Dr. Todd Wolynn

Dr. Todd Wolynn is sinds 1995 algemeen kinderarts en IBCLC. Hij keerde van 2006 tot 2008 terug naar Carnegie Mellon University om zijn Master in Medisch Management te halen. Dr. Wolynn heeft zitting in the AAP Section on Breastfeeding Executive Committee en heeft een adviserende functie in de United States Breastfeeding Committee. Hij heeft geschreven en gesproken over het begeleiden van borstvoeding en de noodzaak van meer borstvoeding promotie en ondersteuning. Dr. Wolynn een erkend expert voor het leren aan artsen hoe krachtig en effectief borstvoeding te ondersteunen in ziekenhuizen en praktijken. Hij is een fervent supporter van het gebruik van sociale media om borstvoeding positief te bevorderen. Hij is er trots op de oprichter te zijn van het Borstvoedingscentrum van Pittsburgh (in 2006) en het Nationale Borstvoedingscentrum (in 2011).


Sociale media inzetten voor de promotie en de ondersteuning van borstvoeding

‘Borst is best’… Toch??? Waarom zijn de sociale media dan zo belangrijk om het te promoten? Als je deze vraag stelt dan is dit beslist de juiste presentatie voor jou. Je zult leren over de geschiedenis van berichtgeving over zuigelingenvoeding en over generatie Y – als ze kunnen helpen een land omver te werpen met sociale media, stel je dan voor wat het kan doen voor borstvoeding!